VÉ THẦN TÀI

VÉ THẦN TÀI - BUFFET TRƯA - TẮM BÙN

VÉ THẦN TÀI - BUFFET TRƯA - TẮM BÙN

/ 1 đánh giá

Thời gian: 1 ngày

Lịch trình: CÔNG VIÊN SUỐI KHOÁNG NÓNG THẦN TÀI

Phương tiện: TỰ TÚC - XE MÁY, OTO

690.000 VNĐ

700.000

Chi tiết

VÉ THẦN TÀI - TẮM BÙN KHOÁNG NÓNG

VÉ THẦN TÀI - TẮM BÙN KHOÁNG NÓNG

/ 3 đánh giá

Thời gian: 1 ngày

Lịch trình: CÔNG VIÊN SUỐI KHOÁNG NÓNG THẦN TÀI

Phương tiện: TỰ TÚC - XE MÁY, OTO

500.000 VNĐ

530.000

Chi tiết

VÉ THẦN TÀI - ĂN TRƯA ẨM THỰC VIỆT BA MIỀN

VÉ THẦN TÀI - ĂN TRƯA ẨM THỰC VIỆT BA MIỀN

/ 1 đánh giá

Thời gian: 1 ngày

Lịch trình: Công viên suối khoáng nóng Thần tài

Phương tiện: TỰ TÚC - XE MÁY, OTO

550.000 VNĐ

580.000

Chi tiết

Zalo