VÉ THẦN TÀI

VÉ THẦN TÀI - BUFFET TRƯA - TẮM BÙN

VÉ THẦN TÀI - BUFFET TRƯA - TẮM BÙN

/ 3 đánh giá

Thời gian: 1 ngày

Lịch trình: CÔNG VIÊN SUỐI KHOÁNG NÓNG THẦN TÀI

Phương tiện: TỰ TÚC - XE MÁY, OTO

760.000 VNĐ

800.000

Chi tiết

VÉ THẦN TÀI - TẮM BÙN KHOÁNG NÓNG - GÓI NẠP KHÍ

VÉ THẦN TÀI - TẮM BÙN KHOÁNG NÓNG - GÓI NẠP KHÍ

/ 5 đánh giá

Thời gian: 1 ngày

Lịch trình: CÔNG VIÊN SUỐI KHOÁNG NÓNG THẦN TÀI

Phương tiện: TỰ TÚC - XE MÁY, OTO

562.000 VNĐ

580.000

Chi tiết

VÉ THẦN TÀI - ĂN TRƯA ẨM THỰC VIỆT BA MIỀN - Gói Tích Lộc

VÉ THẦN TÀI - ĂN TRƯA ẨM THỰC VIỆT BA MIỀN - Gói Tích Lộc

/ 2 đánh giá

Thời gian: 1 ngày

Lịch trình: Công viên suối khoáng nóng Thần tài

Phương tiện: TỰ TÚC - XE MÁY, OTO

660.000 VNĐ

680.000

Chi tiết

VÉ THẦN TÀI - Gói Phổ Thông

VÉ THẦN TÀI - Gói Phổ Thông

/ 1 đánh giá

Thời gian: 1 ngày

Lịch trình: CÔNG VIÊN SUỐI KHOÁNG NÓNG THẦN TÀI

Phương tiện: TỰ TÚC - XE MÁY, OTO

430.000 VNĐ

450.000

Chi tiết

Zalo