THUÊ XE

HOTLINE ĐẶT XE : 0941981555
Cố định : 02363668666

Trượt để xem thêm >>>>>

Stt

Giá

Đơn Giá Lịch Trình ( VNĐ)

Thời Gian

4 Chỗ

7 Chỗ

16 chỗ

29 chỗ

34 chỗ

45 chỗ

1 Đón/Tiễn - Sân Bay /Ga Chuyến

250.000
180.000

200.000 350.000
280.000
750.000
580.000
850.000
680.000
1.200.000
2 Nội Thành Đà Nẵng 1 Ngày 900.000 1.000.000 1.200.000 1.800.000
1.600.000
2.200.000 2.700.000
3 Đà Nẵng - Sơn Trà- Đà Nẵng 1 Ngày 500.000 600.000 700.000 1.100.000

1.350.000
1.150.000

1.800.000
4

Đà Nẵng - Hội An

1 Ngày

700.000

800.000

900.000
780.000

1.450.000
1.350.000

1.700.000
1.500.000

2.100.000

5

Đà Nẵng - Cù Lao Chàm

1 Ngày

550.000

600.000

850.000
680.000

1.300.000

1.600.000
1.400.000

2.000.000

6 Đà Nẵng - Bà Nà - Đà Nẵng 1 Ngày 600.000 650.000 900.000
780.000
1.350.000 1.800.000
1.600.000
2.200.000
7 Đà Nẵng - Vinpearl Land Hội An 1 Ngày 650.000 700.000 1.000.000
950.000
1.400.000 1.900.000
1.700.000
2.400.000
8

Đà Nẵng - Núi Thần Tài- Đà Nẵng

1 Ngày 650.000 700.000 900.000
780.000
1.400.000 1.900.000
1.700.000
2.400.000
9

Đà Nẵng - Lý Sơn (Sa Kỳ)- Đà Nẵng 

 
2 Ngày 1.400.000 1.800.000 2.600.000
2.400.000
3.700.000
3.400.000
3.900.000
3.500.000
5.800.000
10

Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng

 
1 Ngày 1.500.000 1.700.000 2.600.000
2.000.000
2.600.000
2.400.000
3.900.000
3.000.000
3.200.000
9 Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Đà Nẵng 1 Ngày 1.000.000 1.100.000 1.250.000 1.900.000 2.400.000
2.300.000
2.700.000
9 Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn 1 Ngày 1.200.000 1.350.000 1.450.000 2.100.000
2.000.000
2.600.000
2.500.000
3.000.000
10 Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà 2 Ngày 2.400.000
2.300.000
2.700.000 3.000.000 3.800.000 4.600.000 5.300.000
Trượt để xem thêm >>>>>

 

Đơn vị tính : VNĐ
CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ !

 Xem Thêm Tour Du Lịch

 Đặt Vé Cáp Treo Bà Nà, Du Thuyền...

Zalo