Tour Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm

Ý kiến đánh giá khách hàng

Chương trình dài khá thoải mái

Chương trình dài khá thoải mái

từ Thái Tú, tháng 06/2016, , TP. Hồ Chí Minh, 5 sao / 1 đánh giá

Tham gia vào tour miền Trung 5 ngày 4 đêm thấy cũng khá thoải mái. Bên mấy bạn tư vấn đi tour riêng thấy hợp lý. Phòng 3 sao ở Đà Nẵng đẹp hơn 4 sao bên Huế.

Gọi