Tour 6 ngày 5 đêm

Tour du lịch Tràng An Bái Đính

Tour du lịch Tràng An Bái Đính

Thời gian: 1 ngày

Lịch trình: Quần thể danh thắng Tràng An

Phương tiện: Ô tô, thuyền - đò

Tour Bái Đính Tràng An 1 ngày

Tour Bái Đính Tràng An 1 ngày

Thời gian: 1 ngày

Lịch trình: Khu du lịch Bái Đính Tràng An

Phương tiện: Ô tô, thuyền - đò

Du lịch Sa Pa 2 ngày 1 đêm

Du lịch Sa Pa 2 ngày 1 đêm

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Lịch trình: Hàm Rồng - Cát Cát

Phương tiện: Ô tô

1.500.000 VNĐ

1.750.000

Chi tiết