Bảng Giá xe du lịch tại Đà Nẵng

0936204333 - Tư Vấn Viên Hà Nội 24/7 để được thuê xe giá rẻ

Bảng Giá Áp dụng từ 01/01/2018

Stt

Giá

Đơn Giá Lịch Trình ( VNĐ)

Thời Gian

4 Chỗ

7 Chỗ

16 chỗ

29 chỗ

35 chỗ

45 chỗ

1 Đón/Tiễn - Sân Bay /Ga Chuyến 200.000 200.000 300.000 700.000 850.000 1.200.000
2 Nội Thành Đà Nẵng 1 Ngày 900.000 1.000.000 1.200.000 1.800.000 2.200.000 2.700.000
3 Đà Nẵng - Sơn Trà- Đà Nẵng 1 Ngày 500.000 600.000 700.000 1.100.000

1.300.000

1.800.000
4

Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng

1 Ngày

700.000

800.000

900.000

1.400.000

1.700.000

2.100.000

5

Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Đà Nẵng

1 Ngày

550.000

600.000

650.000

1.300.000

1.600.000

2.000.000

6 Đà Nẵng - Bà Nà - Đà Nẵng 1 Ngày 600.000 650.000 800.000 1.350.000 1.700.000 2.200.000
7 Đà Nẵng - Thần Tài - Đà Nẵng 1 Ngày 650.000 700.000 850.000 1.400.000 1.750.000 2.400.000
8 Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Đà Nẵng 1 Ngày 1.000.000 1.100.000 1.250.000 1.900.000 2.300.000 2.700.000
9 Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn - Đà Nẵng 1 Ngày 1.200.000 1.350.000 1.450.000 2.100.000 2.500.000 3.000.000
10 Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Đà Nẵng  2 Ngày 2.500.000 2.700.000 3.000.000 3.800.000 4.600.000 5.300.000
11 Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn - Huế - Đà Nẵng 2 Ngày 3.000.000 3.300.000 3.500.000 4.500.000 5.200.000 5.800.000

Trượt để xem thêm >>>>>

 

Đơn vị tính : VNĐ

 

VietSheen TRAVEL - CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ !

Gọi