Ảnh Hướng Dẫn Viên Vietsheen

Hướng dẫn viên là một phần quan trọng nhất trong suốt hành trình của khách hàng. Việc có được HDV trẻ trung nhiệt huyết có tâm với nghề luôn là nền móng xây nên chất lượng của công ty. Vietsheen Travel tự hào vì luôn có những hướng dẫn viên tốt nhất . Chúng tôi tuyển dụng, đào tạo bài bản và dựa vào chính những thành viên cốt lõi đó tạo sự ổn định và khác biệt. Nâng cao chất lượng phục vụ từ yếu tố con người là điểm nổi bật trên hết vượt qua các yếu tố về giá trị vật chất. Đó chính là thương hiệu và bản sắc của Vietsheen Travel .