15-3-2019 Tour Bà Nà cùng Nguyễn Nghĩa Vietsheen Travel